ekonomická univerzita v bratislave

Sofia

Aktuálne informácie o Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA)

Správy, Zahraniçné

Preskúmajte všetky novinky O Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) – tu pokryje me Všetky informácie o univerzitách, študijných programoch a možnostiach štúdia na Slovensku.

Najnovšie správy o fakultách na (EUBA)

V súčasnej dobe je Ekonomická univerzita v Bratislave jednou z najprestížnejších inštitúcií zameraných na obchod a manažment. Fakulta podnikového manažmentu sa môže pochváliť mnohými úspechmi a významnými udalosťami. Na univerzite pôsobí množstvo odborníkov v oblasti ekonomiky, aplikovaných jazykov, medzinárodných vzťahov a ďalších oblastí, čo robí z nej popredný vzdelávací portál v regióne.

Zamestnanci fakulty na Obchodnom oddelení

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave nedávno podpísala dohodu o spolupráci s Národným inštitútom pre výskum a rozvoj (NIDA) v Bangkoku, Thajsko. Táto spolupráca umožní študentom získať dvojitý diplom v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku. Okrem toho univerzita zatvorila dohodu s University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku a VŠE v Prahe, čo posilnilo medzinárodný charakter štúdia na EUBA.

Dôležité udalosti

Ekonomickej univerzite v Bratislave je jednou z mála univerzít, ktorá je držiteľom prestížnej medzinárodnej akreditácie AACSB. Táto špecifikácia ju radí medzi svetovú špičku v oblasti ekonomiky a manažmentu, čím zabezpečuje kvalitnú úroveň vzdelávania a príležitosti študentom pre úspešnú budúcnosť v podnikovom prostredí.

Prihlášky a prijímačky

Termíny prihlášok: Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala nedávno dohodu o spolupráci s Národným inštitútom pre výskum a rozvoj (NIDA) v Bangkoku, Thajsko. Študenti tak majú možnosť získať dvojitý diplom v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku. Spolupráca s University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku a VŠE v Prahe zasa posilnila medzinárodný charakter štúdia na EUBA.

Fakulta Podnikového manažmentu

Študijné programy: Fakulta podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave ponúka širokú škálu študijných programov v oblasti ekonomiky, aplikovaných jazykov a ďalších oblastí. Študenti tu majú možnosť zúčastniť sa programov Erasmus a získať tak cenné medzinárodné skúsenosti.

Úspechy študentov: EUBA je jednou z mála univerzít s prestížnou medzinárodnou akreditáciou AACSB, čo poskytuje študentom vyšší štandard vzdelávania v oblasti ekonomiky a manažmentu. Táto univerzita je skutočne jedinečná s kvalitným vzdelávacím portfóliom a pestrou ponukou študijných programov.

Ekonomickej univerzity v Bratislave

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA)

Aktuality ohľadom Obchodnej fakulty na Ekonomických univerzite v Bratislave sú dôležitým zdrojom informácií pre študentov a odborníkov. Fakulta podnikového manažmentu, ktorá je súčasťou tejto univerzity, sa teší mnohým úspechom a uznaniam v oblasti ekonomiky a manažmentu. Nedávno podpísala dohody o spolupráci s prestížnymi Ekonomickej univerzity v Bratislave inštitúciami ako Národným inštitútom pre výskum a rozvoj v Bangkoku, Thajsko, čo otvorilo cestu pre získať dvojitý diplom v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku.

Prezentácie a workshopy

Aktivity ako prezentácie a workshopy na Obchodnej fakulte EUBA prispievajú k obohateniu študentského prostredia a ponúkajú priestor na vzdelávanie mimo tradičných učebných hodín. Študenti majú možnosť zúčastniť sa odborných prednášok a workshopov, ktoré im pomáhajú rozvíjať praktické zručnosti a prehĺbiť znalosti v oblasti ekonomiky a manažmentu.

Aplikovaných jazykov

Studium jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave prináša študentom široké možnosti rozvoja jazykových schopností a medzikultúrneho porozumenia. Možnosti štúdia jazykov sú rozmanité a flexibilné, čo umožňuje študentom neustále sa zdokonaľovať v rôznych jazykoch a pripraviť sa na medzinárodné pracovné príležitosti.

Hospodárskej informatiky

Komplexný program hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave je zameraný na spojenie poznatkov z oblastí informatiky a ekonomiky. Študenti sa tu môžu naučiť pracovať s informačnými systémami, analyzovať dáta pre ekonomické rozhodovanie a implementovať nové technológie do podnikového prostredia. Tento odbor poskytuje vysoko žiadané zručnosti a príležitosti na uplatnenie sa v moderných podnikových štruktúrach.

v tomto článku si môžete prečítať aj ďalšie informácie o Univerzity Komenského

Inovácie v študijných materiáloch

EUBA pravidelne aktualizuje študijné materiály podľa najnovších trendov v oblasti hospodárskej informatiky. Študenti majú prístup k moderným učebným materiálom a online zdrojom, čo im umožňuje získavať aktuálne poznatky a prax priamo z oblasti podnikového IT. Tieto inovácie zaručujú kvalitné vzdelanie a pripravujú absolventov na konkurencieschopné uplatnenie na trhu práce.

ekonomická univerzita v bratislave prijimacie skusky

EUBA organizuje prijímacie skúšky na nové študijné ročníky pre záujemcov o odbor hospodárskej informatiky. Pri prijímacom procese sa overuje analytické a technické schopnosti uchádzačov, ich znalosť ekonomických princípov a schopnosť aplikovať informatické nástroje v riešení ekonomických problémov.

ekonomická univerzita v bratislave dod

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa dokážete stať súčasťou dynamického a inovatívneho prostredia, kde sa stretávajú teória s praxou. Študenti odboru hospodárskej informatiky majú možnosť využiť moderné technológie a participovať na projektoch, ktoré sú vedené skúsenými odborníkmi z praxe.

ekonomická univerzita v bratislave obchodná fakulta

Obchodná fakulta EUBA je súčasťou renomovanej univerzity s dlhoročnou tradíciou a kvalitným vzdelávacím portfóliom. Študenti odboru hospodárskej informatiky na tejto fakulte majú možnosť rozvíjať svoje manažérske a analytické zručnosti, získavať znalosti o fungovaní podnikového prostredia a využívať moderné technológie vo svete ekonomiky.

ekonomická univerzita v bratislave externé štúdium

Pre tých, ktorí si želajú kombinovať štúdium s pracovnou praxou, je na EUBA možnosť absolvovať externé štúdium v odbore hospodárskej informatiky. Táto forma štúdia umožňuje flexibilitu a individuálny prístup k vzdelávaniu, čo je ideálne pre pracujúcich študentov.

Ekonomickej univerzity v Bratislave odbory

EUBA ponúka širokú škálu študijných odborov, medzi ktorými patrí aj odbor hospodárskej informatiky. Tento odbor je atraktívny pre študentov so záujmom o spojenie informačných technológií s ekonomikou a manažmentom, čo otvára mnohé možnosti v oblasti kariérneho rastu a perspektívneho zamestnania.

ekonomická univerzita v bratislave recenzie

Recenzie odboru hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave od absolventov a súčasných študentov sú prevažne pozitívne. Vysoko sa hodnotí kvalita výučby, prax a príležitosti, ktoré tento odbor poskytuje. Študenti oceňujú moderné prostredie, medzinárodnú spoluprácu a možnosť získania cenných skúseností pre svoju budúcu kariéru.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku?

Ak uvažuješ o štúdiu na vysokej škole na Slovensku, Ekonomická univerzita v Bratislave je jednou z najlepších voľieb v oblasti hospodárskej informatiky. S vysokou kvalitou vzdelávania, širokým spektrom odborov a príležitosťami pre medzinárodnú spoluprácu je táto univerzita ideálnym miestom pre rozvoj svojich schopností a kariérneho rastu.

Leave a Comment